Kendo Class Schedule

 

Kendo Class Schedule

Tuesdays 6:30 pm - 8:00 pm

Fridays 6:00 pm - 7:30 pm